Vi tror på dig og står bag dig

Med e-mærket sender du et stærkt signal til dine kunder om, at du garanterer dem en tryg handel og fortjener deres tillid. Vores kontante køberbeskyttelse på helt op til 10.000 kroner viser forbrugerne, at vi tror på dig og din forretning – og opfordrer dem til at gøre det samme.

e-mærket er en nonprofitorganisation grundlagt i år 2000. Med e-mærket får du en stærk stifterkreds i ryggen, fra Forbrugerrådet Tænk til Dansk Erhverv og DI.

Bliv ringet op

… og få en snak om hvordan e-mærket bedst kan hjælpe din webshop

Ring mig op

1. Mærket

Et synligt bevis på troværdighed

e-mærket er hele Danmarks e-handelsmærke og nyder stor troværdighed blandt danskerne. Mærkets signalværdi er markant, og har, ifølge flere undersøgelser, betydning for hvilken webshop danskerne vælger at handle på.

Signalværdien af e-mærket er markant…

Med certificeringen af din webshop får du et synligt bevis på, at du sætter barren højt og fortjener dine kunders tillid. Som fundament for det gode og varige kundeforhold.

2. Markedsføring & branding

Markedsføring og branding med e-mærket

Kundens tillid til webshoppen har en kæmpe betydning for om et køb foretages. Et e-mærke giver en afgørende konkurrence- og markedsføringsfordel, som effektivt baner vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. Ifølge flere A/B tests giver det en direkte salgseffekt – i visse tilfælde med over 39 %.

En afgørende konkurrence- og markedsføringsfordel…

Med certificeringen af din webshop er du en del af et fællesskab, hvor vi sammen skaber trygge og tillidsfulde rammer for den gode købsoplevelse. Den historie hjælper vi dig med at fortælle, ligesom din online synlighed vil øges via e-mærkets markante tilstedeværelse på internettet.

Kilde: A/B analyse 2015

Danskernes foretrukne mærke

Stor forbrugerundersøgelse, foretaget af A&B Analyse, peger på e‑mærket som danskernes foretrukne e‑handelsmærke.

Se undersøgelsen

3. Køberbeskyttelse

Køberbeskyttelse der bygger bro

Flere undersøgelser viser, at en ordning, der sikrer kundens penge, har betydning for over 90 % af danskerne, når de vælger hvilken webshop, de ønsker at handle på. Ud over fri adgang til vores succesfulde mæglings- og sagsbehandlingsfunktion er alle kunder på e-mærkede webshops automatisk sikret med op til 10.000 kroner per handel ved køb af fysiske varer.

Den bedste løsning for dig og dine kunder…

Med certificeringen af din webshop finder vi, gennem dialog og mægling, den bedste løsning for dig og din kunde i tilfælde af uoverensstemmelser om en handel. Uden at vores indsats koster dig eller kunden noget, bygger vi således bro, i stedet for at uoverensstemmelsen får lov at eskalere – og kundeforholdet forbliver derfor oftest intakt. Med den økonomiske sikring har du desuden en helt unik konkurrence- og markedsføringsfordel i form af et ’up-front’ sikkerhedsnet for dine kunder. Det har betydning for kundernes købsbeslutning, og kan vise sig afgørende for om et køb foretages hos dig eller hos en af dine konkurrenter.

e-mærkets unikke køberbeskyttelse: Punkt for punkt

Kunder på e-mærkede webshops er helt automatisk dækket af e-mærkets unikke køberbeskyttelse. Køberbeskyttelsen er GRATIS, og vi hjælper kunden med alle sager uanset beløbsstørrelse.

Køberbeskyttelsen dækker

• Gratis og effektiv sagsbehandling (i snit 30 dage)
• Mægling og dialog mellem webshop og kunde
• Økonomisk sikring på op til kr. 10.000,- pr. handel ved fysiske varer! Køberbeskyttelsen dækker helt op til 2 år efter varen er leveret!

Mægling og dialog

e-mærket vil som udgangspunkt bistå kunde og webshop med at opnå en rimelig løsning. I dialogen sørger vi for, at webshoppen og kunden er vejledt, om de regler og den praksis, der er på det pågældende område – herunder også hvis der ikke er nogen praksis at læne sig op ad. I så fald oplyser vi om, hvilke parametre der lægges vægt på ved en vurdering af sagen.

Økonomisk sikring op til 10.000 kroner

Er en mindelig løsning ikke mulig, kan vi sikre kunden økonomisk, hvis kunden har købt en fysisk vare, og vi vurderer, at webshoppen ikke har levet op til sine forpligtelser som e-mærket i relation til:
• Levering
• Fakturering samt hævning og refundering
• Returnering (herunder værdiforringelse)
• Reklamation og mangler*
• Efterlevelse af afgørelser fra domstole og klagenævn

Dækket i hele 2 år

Køberbeskyttelsen dækker kunden, helt op til 2 år efter varen er leveret, uanset om webshoppen efterfølgende ikke længere er e-mærket.

Sådan aktiveres køberbeskyttelsen

For at få hjælp skal kunden, senest 60 dage efter et krav er opstået, oprette en sag via vores sagsbehandlingsformular. Her er der mulighed for at uploade de relevante dokumenter, vores jurister skal bruge for at kunne behandle sagen.

Det dækker den økonomiske sikring ikke

Økonomiske tab, kunden kan få dækket andre steder, f.eks. via indsigelsesordningen. Derudover dækker den ikke, hvis webshoppen går konkurs eller lukker, eller i forbindelse med produktansvar, positiv opfyldelsesinteresse, indirekte tab, renter, dækning af ikke økonomiske tab eller i tilfælde af prisfejlssager.

Vejledning ved konkurs

Skulle det ske, at en webshop lukker eller går konkurs, så sidder vores jurister klar til at hjælpe og vejlede ift. rettigheder og dialogen med kurator. Kundens økonomiske tab dækkes dog ikke.

Tilbud om udbetaling

Størrelsen på den økonomiske kompensation, e-mærkets jurister når frem til i behandlingen af kundens sag, er udelukkende et tilbud. Kunden kan vælge ikke at acceptere tilbuddet og i stedet at bringe sagen for en domstol eller et klagenævn. Vælger kunden derimod at acceptere tilbuddet, fraskriver han eller hun sig muligheden for at gå videre med sagen.

e-mærkets forpligtigelser

e-mærket forpligter sig til at sikre, at alle sager af samme type bliver behandlet ens. * I forbindelse med en reklamation/mangel skal den erhvervsdrivende på tilstrækkelig vis og inden for rimelig tid undersøge den pågældende vare. I tilfælde af en afvisning af reklamationen skal den erhvervsdrivende, på tilstrækkelig vis, kunne dokumentere baggrunden for vurderingen, jf. e-mærkets retningslinjer pkt. 4.

FAQ: e-mærkets køberbeskyttelse og økonomiske sikring

Q: Hvad er e-mærkets køberbeskyttelse?

A: e-mærkets køberbeskyttelse er den mæglings- og sagsbehandlingsfunktion, kunder gratis kan benytte sig af, hvis en handel på en e-mærket webshop går i hårdknude. Som noget nyt kan kunderne nu også få dækket deres økonomiske tab ved køb af en fysisk vare, hvis mæglingen mellem dig og kunden ikke bærer frugt.

Q: Hvornår dækker køberbeskyttelsen kundens økonomiske tab?

A: Bærer mæglingen mellem webshop og kunde ikke frugt, dækkes kundens økonomiske tab, hvis den webshop kunden har handlet hos ikke lever op til sine forpligtelser, som e-mærket webshop ift. levering, fakturering, returnering, reklamation, mangler eller manglende efterlevelse af afgørelser fra klagenævn eller domstol. Samtidig er det en forudsætning for at få dækket sit økonomiske tab, at kunden ikke kan få det dækket på anden vis via f.eks. indsigelsesordningen.

Q: Hvad dækker den økonomiske sikring ikke?

A: Køberbeskyttelsens økonomiske sikring gælder kun for køb af lovlige, fysiske varer på e-mærkede webshops. Er kunden kommet i klemme i forbindelse med køb af en tjeneste- eller serviceydelse eller et abonnement, vil vi gøre ligeså meget ud af at finde en løsning med den webshop, kunden har handlet hos, men vi kan ikke sikre kunden mod et økonomisk tab.

Q: Hvorfor dækker den økonomiske sikring kun fysiske varer?

A: Hos e-mærket ønsker vi at sikre kunderne en hurtig og kompetent sagsbehandling, når køberbeskyttelsen aktiveres. Da levering af tjenesteydelser og lignende er reguleret mange steder i lovgivningen, og derfor er et yderst kompliceret retsområde, har vi valgt af afgrænse køberbeskyttelsen til kun at omfatte fysiske varer.

Q: Mister man sit e-mærke, hvis en kunde får dækket sit økonomiske tab via køberbeskyttelsen?

A: Nej, ikke i udgangspunkt. Enhver fratagelse af et e-mærke beror på en konkret vurdering, ligesom enhver udbetaling via køberbeskyttelsen vil have sine egne omstændigheder. Der kan således være situationer, hvor webshoppen ikke kan bebrejdes noget, men hvor køberbeskyttelsen alligevel kan dække, ligesom der kan være situationer, hvor udbetaling via køberbeskyttelsen kan betyde, at en webshop får frataget eller suspenderet sit e-mærke.

4. Juridisk vejledning

Fri adgang til juridisk vejledning og kvalitetssikring

e-mærkede webshops har fri adgang til juridisk vejledning på e-handelsområdet og kvalitetssikres løbende af e-mærkets jurister. Det frigiver ressourcer, målt i både tid og penge, som webshoppen i stedet kan bruge på udvikling og optimering af egen forretning.

Frigiver ressourcer, målt i både tid og penge…

Med certificeringen af din webshop hjælper vores jurister dig med at sikre gennemsigtigheden og den klare kommunikation før, under og efter hvert køb. Herved skaber vi i fællesskab trygge og tillidsfulde rammer for den gode købsoplevelse. Det giver dine kunder lyst til at handle hos dig igen og igen.

e-mærkets tilbud om ubegrænset juridisk vejledning på e-handelsområdet var en væsentlig grund til at blive certificeret.

Lars Krogh Jensen, Ejer, Marineudstyr.dk

e-mærkets jurister hjælper hver dag certificerede webshops med at sikre gennemsigtigheden og den klare kommunikation.

Camilla Engel Post, Chefjurist hos e-mærket

5. Viden & værktøjer

Den e-mærkede netbutik Gbasesport.dk har gennemført e-mærkets egenkontrol for den nye forbrugeraftalelov. Hør, hvordan ejer Jesper Gormsen oplevede forløbet her.

Viden og værktøjer til rådighed

Ifølge flere tilfredshedsundersøgelser blandt e-mærkede webshops vægtes adgangen til juridisk viden og værktøjer på e-handelsområdet højt. Viden og værktøjer som benyttes i forbindelse med webshoppens løbende optimering, så den til enhver tid lever op til gældende ret og intentionerne bag certificeringsordningen.

Giver dig et forspring til dine konkurrenter…

Med certificeringen af din webshop sørger vi løbende for at informere dig om ændring af lovgivning på e-handelsområdet ligesom du har fri adgang til vores brugervenlige juraguides. Det giver dig et vidensmæssigt forspring til dine konkurrenter. Oveni åbner et e-mærke for særlige fordele i form af seminarer og uddannelse hos vores samarbejdspartnere, som gør dig endnu bedre til at skabe nye kundeforhold og fastholde de eksisterende.