Mere end 2.500 webshops er medlem af e-mærket

E-handlen buldrer derudaf og stadig flere webshops bliver e-mærket.
Sammen med de e-mærkede webshops skaber vi trygge og tilidsfulde rammer for den gode købsoplevelse. 

Se udviklingen i antal e-mærkede webshops siden 2010 og se også listen med de 10 nyeste webshops nedenfor.

72% af danskerne mener at e-mærket er det mest troværdige nethandelsmærke

En undersøgelse udarbejdet af A&B Analyse, viser at 72% danskerne placerer e-mærket som Danmarks mest troværdige nethandelsmærke. Samme undersøgelse placerer e-mærket på en andenplads, som det mest tillidsvækkende mærke i Danmark – næstefter Økologi mærket.

Kilde: A&B Analyse 2017

Over 50% af de mest populære danske webshops er e-mærkede

En e-handelsanalyse foretaget af FDIH (2017), viser at på top 10 over de mest populære webshops i Danmark, er syv af dem danske – blandt disse syv, er over halvdelen e-mærkede.

10 nyeste e-mærkede webshops

Webshop Certificeringsdato

Derfor er de e-mærket

Webshoppen Nøddebazaren.dk har været e-mærket siden december 2013, og det er der en god grund til. Ejer Mads Lønnberg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det har betydet flere kunder i butikken.

Hør hvad morfars.dk får ud af at være e-mærket.

A/B tests & konverteringsoptimering

Foliekniven.dk

A/B testen løb over 2 måneder og viste, at vi med e-mærket øgede konverteringen på webshoppen med over 20 %. Oveni den mærkbart højere konvertering øgede vi med e-mærket vores omsætning med over 39 %. Alt i alt et fantastisk resultat som ikke efterlader nogen tvivl om e-mærkets tillidsvækkende betydning for vores nuværende og potentielle kunder.
Rune Fabricius – Ejer, Foliekniven.dk

39%

omsætningsstigning

Illux.dk

Først var vi skeptiske omkring mærkets egentlige effekt. Men en A/B test foretaget over 5 måneder viste, at vi med e-mærket øgede konverteringen på illux.dk med over 11 %. Ud over tryghed har e-mærket også hjulpet os med en mere professionel og brugervenlig ordregang, som helt sikkert også har bidraget til den øgede konvertering.
Jimmy Rhiger – Salg og Marketing, Illux

11%

konverteringsstigning

Sjovbog.dk

e-mærket tilbød at måle effekten af vores certificering ved at A/B teste Sjovbog.dk med og uden mærket. Resultatet var utvetydigt og markant med en halvering af vores konverteringsrate. Vi valgte derfor at stoppe testen allerede inden for en uge. Jeg fik bekræftet, at vores samarbejde med e-mærket gav mening, og jeg anerkender i dag fuldt ud e-mærkets store signalværdi og betydning for vores forretning.
Morten Søgaard – Ejer, Sjovbog.dk

49%

konverteringsstigning

Nordfjeld.dk

Vi ønskede at se om e-mærket kunne gøre mere for vores konvertering ved at gøre det mere synligt på vores webshop. Der blev foretaget en A/B test over 2 måneder, der viste at e-mærkede løftede vores konverteringsrate med over 70 %. Dette er et særdeles godt resultat, der tydeliggører e-mærkets betydning for vores webshop og vores forbrugere.
Christian Rudolph Jensen – Ejer, Nordfjeld.dk

73%

konverteringsstigning

marineudstyr.dk

Jeg søsatte Marineudstyr.dk i 2009 med fokus på salg af bådudstyr og tilbehør af høj kvalitet. I starten af 2011 valgte jeg at ansøge om e-mærket og blev hurtigt certificeret. Baggrunden for min ansøgning var først og fremmest, at jeg som iværksætter med en nyetableret webshop kunne drage fordel af e-mærkets tillidsvækkende betydning for de danske onlinekunder. Men også e-mærkets tilbud om ubegrænset juridisk vejledning på e-handelsområdet var et væsentligt incitament for min ansøgning. Efter min certificering har jeg i flere tilfælde gjort brug af e-mærkets ekspertise for løbende at sikre, at Marineudstyr.dk er up to date med gældende regler og lovgivning inden for e-handelsområdet. Samtidig er jeg rigtig glad for den vidensdeling der foregår via e-mærkets nyhedsbrev, hvor der løbende orienteres om særligt de juridiske aspekter af e-handel. Lars Krogh Jensen, Ejer, Marineudstyr.dk

Oveni en mærkbar højere konvertering med e-mærket øgede vi vores omsætning med over 39 %.

Rune Fabricius, Ejer, Foliekniven.dk

En A/B splittest foretaget over 5 måneder viste, at vi med e-mærket øgede konverteringen på illux.dk med over 11 %.

Jimmy Rhiger, Salg og Marketing, Illux

Jeg anerkender fuldt ud e-mærkets store signalværdi og betydning for vores forretning.

Morten Søgaard, Sjovbog.dk

e-mærkets tilbud om ubegrænset juridisk vejledning på e-handelsområdet var en væsentlig grund til at blive certificeret.

Lars Krogh Jensen, Ejer, Marineudstyr.dk

e-mærket er vigtig for vores webshop – især i en tid hvor der er rigtig mange sager om fusk i e-handlen.

Louise Hundebøll Krath Andersen, Ejer af drinkworld.dk

Blandt de e-mærkede webshops finder du …