Har du taget stilling til, om dine kunder kan fortryde et køb på din shop delvist. Altså om de kan købe to par bukser, og så returnere det ene par? Og har du overvejet, om kunden i så fald skal have leveringsomkostningerne tilbage? Hvis ikke, så bør du gøre det nu.

En ny udtalelse fra Forbrugerombudsmanden om delvis fortrydelse konkluderer nemlig, at en webshops kunder ikke har krav på at returnere dele af et køb. Giver du, som de fleste shops, alligevel mulighed for det, er der behov for en justering af dine handelsbetingelser. Hvilken kan du se nederst i dette blogindlæg. Er din webshop e-mærket, har vi endda gjort det ekstra nemt at rette til. Men lad os først tage et kig på, de væsentligste elementer i Forbrugerombudsmandens udtalelse.

Man kan ikke fortryde halvt

Alle forbrugere har, med enkelte undtagelser, 14-dages fortrydelsesret, når de har handlet på nettet. Forbrugerombudsmanden slår dog fast, at det i udgangspunktet kun gælder, hvis kunden fortryder hele købet, og ikke blot en del af det. Som webshop kan man dog vælge, og det gør de fleste, alligevel at give kunderne muligheden. Da denne ret ikke fremgår af loven, men blot er noget webshoppen giver mulighed for, skal alle relevante vilkår for dette dog fremgå tydeligt af dine handelsbetingelser.

Hvad så med leveringsomkostningerne?

Normalt er det således, at dine kunder skal have det fulde beløb, inklusiv leveringsomkostningerne, tilbage, hvis han eller hun fortryder hele sit køb. Hvad angår delvis fortrydelse, fremgår det heller ikke her af loven, hvad kunden har krav på. Det betyder faktisk, at skriver du ikke noget i handelsbetingelserne om refundering af leveringsomkostningerne, så har dine kunder faktisk krav på at få hele beløbet tilbage. Også selvom de kun har returneret det ene af fire par sko.

Sådan bør du indrette dine handelsbetingelser

  • Tilføj et afsnit om delvis fortrydelse
  • Skriv tydeligt, om kunden ved delvis fortrydelse får refunderet de fulde leveringsomkostninger, en del af dem eller slet intet

Er din webshop e-mærket, har vi lavet teksten til dine handelsbetingelser for dig. Du kan indsætte dem direkte eller lade dig inspirere af den. Hent teksten på medlemsportalen Mit e-mærke.

Har du spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte os på medlemsservice@emaerket.dk eller ved at ringe til 444858590.

Skriv et svar