I marts 2019 afsagde EU-domstolen en dom om muligheden for at undtage en vare fra fortrydelsesretten.

En kunde køber en madras. Fjerner emballagen og den omkringliggende folie, men beslutter sig derefter for at fortryde sig køb og beder om at få sine penge tilbage. Det vil webshoppen, der har solgt ham varen, ikke være med til, da webshoppen mener, at fortrydelsesretten er bortfaldet, da kunden fjerner den beskyttende folie omkring madrassen.

Webshoppen mener, at madrassen er undtaget fortrydelsesretten, da der er tale om en forseglet vare, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt.

Sagen er blevet taget op i EU, og domstolen har givet kunden medhold i, at det skal være muligt at fortryde købet af en madras, selvom både folie og emballage er fjernet. Domstolen udtalte i forbindelse med sagen, at i streng forstand – og til forskel fra hygiejneartikler – er en madras stadig salgbar efter en kunde har brudt forseglingen.

Baggrunden for konklusionen blev bakket op af det faktum, at der findes et marked for brugte madrasser på nettet, hvor webshopejeren ville kunne komme af med madrassen. Desuden ville madrassen kunne renses og sælges igen, og så mente domstolen desuden, at det er helt normalt at at sove på madrasser som andre har sovet på , hvilket man fx gør i hotelbranchen.

Læs hele afgørelsen her.

Er du tvivl om, så er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os her.

4 kommentarer

 • Sven Caning siger:

  Interessant læsning. Der må da være det forhold at beløbet der betales retur er reduceret i forhold til at den returnerede vare ikke er i samme stand som da den blev leveret. Hvis dommeren anbefaler en rensning af madrassen efter den kommer retur, må udgiften til dette da tilskrives kunden.
  Det er da ihvertfald noget vi fratrække vares pris på en returvare, hvis der ikke er inkluderet emballage eller at vare ikke kan sælges som ny, hvilket den jo ikke kan når emballage er beskadiget. Den del af sagen mangler i oplægget her.
  https://headsetshop.dk/shop/cms-fortrydelse-reklamation.html

  I praksis er det vel også et spørgsmål om korrekt rådgivning. Vi får faktisk sjældent varer retur, fordi vi rådgiver folk i deres varekøb.

 • Camilla Post siger:

  Hej Sven.
  Dommen tager ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt madrassen er værdiforringet – alene at den ikke kan undtages fortrydelsesretten. I forhold til hvornår en vare er værdiforringet, kan du læse mere i Forbrugerombudsmandens notat her: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46492/2016-vaerdiforringelse-ved-internethandel.pdf.
  Hvis kunden ikke har håndteret madrassen på anden måde end man må i en fysisk forretning, altså prøvet at ligge på den uden emballage eller folie, så vil madrassen nok ikke være værdiforringet. Derudover er det sjældent at emballage i sig selv udgør en værdi. Dommen sidestiller faktisk en madras med beklædningsgenstande, og i notatet fra Forbrugerombudsmanden nævnes det, at emballage til tøj, næppe kan udgøre en værdi.
  Mvh
  Camilla Post
  chefjurist, e-mærket

 • Mette M. Hollerup siger:

  Hej Camilla,
  Vi sælger madrasser og topmadrasser i vores fysiske butik og webshop og forlanger faktisk, at disse skal returneres i original emballage.
  Når du skriver, at madrassen ikke vil være værdiforringet da den kun vil være prøvet på samme måde som i en fysisk forretning er der jo den åbenlyse forskel, at den madras du prøver i butikken er en demomodel og ikke den madras som kunden rent faktisk får med hjem. Den madras som kunden får leveret er en sprit ny madras og altså ikke den som der ligger i butikkens udstilling. Madrasserne som ligger i vores udstillingen vil altid bliver solgt som demo modeller, og til markant lavere pris en en plomberet madras.
  På det måde kan man altså ikke sidestille tøj og madrasser.

 • Camilla Engel Post siger:

  Hej Mette
  Som nævnt siger dommen ikke noget om, hvorvidt madrassen er værdiforringet eller ej. Men dommen nævner faktisk, at madrasser og beklædningsgenstande kan sidestilles.
  Uddrag fra dommen:
  Dels kan en madras, henset til fortrydelsesretten, sidestilles med en beklædningsgenstand.
  Det bemærkes herved, at det, som det fremgår af 37. og 47. betragtning til direktiv 2011/83, var EU-lovgivers hensigt at gøre det muligt for en køber af beklædningsgenstande i forbindelse med et fjernsalg at prøve dem for at »fastslå [deres] art, egenskaber og den måde, de fungerer på«, og i givet fald efter at have prøvet dem at udøve sin fortrydelsesret ved at returnere varen til den erhvervsdrivende.
  Det er ubestridt, at en række beklædningsgenstande, når de prøves i overensstemmelse med deres formål, kan komme i direkte kontakt med menneskekroppen, således som det ikke kan udelukkes hvad angår madrasser, uden at de imidlertid i praksis er underlagt krav med hensyn til en særlig beskyttelse for at undgå denne kontakt under prøvningen.
  En sådan sidestilling mellem disse to kategorier af varer, dvs. beklædningsgenstande og madrasser, er, som generaladvokaten har anført i punkt 34 i forslaget til afgørelse, således mulig, i det omfang, selv i tilfælde af en direkte kontakt mellem disse varer og menneskekroppen, det kan antages, at den erhvervsdrivende er i stand til, efter at varerne er blevet returneret af forbrugeren, ved en behandling såsom en rengøring eller desinfektion at gøre det muligt for tredjemand at anvende dem på ny og således muliggøre, at de udbydes til salg på ny, uden at det indebærer en risiko for de afgørende hensyn vedrørende sundheden eller hygiejnen.
  mvh
  Camilla Post,
  chefjurist,e-mærket

Skriv et svar