Spam er det, som Forbrugerombudsmanden får allerflest klager om. Faktisk modtager Forbrugerombudsmanden omkring 20.000 klager om året. Det er derfor vigtigt, at du har styr på reglerne, og det kan Forbrugerombudsmandens nye spamvejledning hjælpe dig med.

Den nye spamvejledning, der blev offentliggjort d. 20. december 2018 og udspringer af den seneste ændring i markedsføringsloven (2017), den teknologiske udvikling, samt ny praksis på området.

De væsentligste punkter i den nye spamvejledning er beskrevet nedenfor:

Elektronisk post

Helt overordnet omhandler vejledningen udelukkende spamforbuddet. Dvs. virksomheders henvendelser ved brug af elektronisk post fx e-mail, sms og sociale medier.

Vores produktsortiment

Vejledningen præciserer, at hvis det er alment kendt, hvilke produktkategorier virksomheden har i sit sortiment, er det tilstrækkeligt at skrive ”inden for vores produktsortiment”, når der skal indhentes samtykke til markedsføring. Fx kan en televirksomhed, der udbyder telefoni, bredbånd og tv nøjes med at indhente samtykke inden for ”vores produktsortiment, hvis det er alment kendt, at televirksomheden udbyder disse produkter.

Indhentning af samtykke til flere virksomher

Indhentes der samtykke til flere virksomheder, som ikke er naturligt afgrænset – fx koncernforbundne virksomheder – skal antallet af virksomheder fremgå tydeligt af samtykketeksten. Det vil være tilstrækkeligt konkretiseret, hvis det oplyses, at der gives samtykke over for ”konkurrencens 15 sponsorer” med et link, hvor det fremgår, hvem disse virksomheder er. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at antallet blot fremgår af en mouse-over-funktion eller af et link.

Opdatering og efterfølgende udvidelse af samtykke

Har en virksomhed indhentet et lovligt samtykke, kan dette samtykke bruges til at opfordre modtageren til at udvide samtykket til nye kommunikationsformer eller produktkategorier. Det er vigtigt, at beskeden om en opdatering gives på det medie, som modtageren har samtykket til at modtage markedsføring på.

E-mailen kunne fx lyde sådan:

”Du har samtykket til at modtage nyhedsmails inden for vores produktsortiment. Vil du gerne modtage nyheder og tilbud fra os pr. sms, kan du opdatere dit samtykke ved at klikke her”

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt opfordre modtageren til at give samtykke til, at modtage markedsføring fra andre virksomheder fx samarbejdspartnere.

Forældelse af samtykke afgivet i forbindelse med konkurrence

Samtykke, der er indhentet som led i en konkurrence, hvor modtageren giver samtykke til at modtage markedsføring fra flere virksomheder, bortfalder, hvis virksomheden ikke har anvendt samtykket i et år efter, at samtykket blev indhentet. Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at der hos modtageren ligger en forventning om, at samtykket efter et år er bortfaldet, hvis virksomheden har været passiv i et år, og dermed ikke har benyttet samtykket.

I øvrige tilfælde vil det dog altid bero på en konkret vurdering, hvornår et samtykke bortfalder som følge af passivitet.

Tilsvarende produkter og tjenesteydelser

Forbrugerombudsmanden giver i sin vejledning en række nye eksempler på, hvad der betragtes som tilsvarende produkter og tjenesteydelser. Virksomheder har nemlig mulighed for at fremsende markedsføring vedrørende egne, tilsvarende produkter, når de har modtaget kundens e-mailadresse i forbindelse med et køb uden et forudgående samtykke.

Eksempel: Hvis en kunde har købt en cykel, vil en ringeklokke, en cykelhjelm, en cykeltrailer eller et serviceeftersyn af cyklen være ”tilsvarende produkter”

Sociale medier

Virksomheders kommunikation over sociale medier kan være omfattet af spamforbuddet. I bilag 1 til vejledningen er der en beskrivelse af forskellige kommunikationsformer på de sociale medier.

Det skal fremgå tydeligt, hvordan personen vil blive kontaktet. Derfor stilles der nu krav om, at det sociale medie angives eksplicit, samtidig skal det være konkret, hvilken kommunikationsform der benyttes – fx privat beskeder.  Dermed er det ikke længere tilstrækkeligt at angive, at virksomheden vil sende markedsføring via sociale medier.

Brugeranmeldelser

Ved brugeranmeldelser af købsoplevelser på rating-portaler skal virksomhederne som noget nyt fører en ”nej-tak-liste” så personer, der har frabedt sig henvendelse om opfordring til at anmelde en købsoplevelse, ikke modtager disse henvendelser igen. Hvis virksomheden alligevel fremsender sådanne henvendelser, vil det være i strid med god markedsføringsskik.

Du kan læse mere om brugeranmeldelser her

Vejledningen om spam skal læses og forstås i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger om de registreredes rettigheder og samtykke.

Du kan læse mere i spamvejledningen her.

 

 

Skriv et svar